Kontakt os

Kloakmester nær Sorø, Slagelse, Næstved og Holbæk

Kloakmester til bred vifte af kloakløsninger på Vestsjælland og Midtsjælland

Få hjælp til en bred vifte af kloakopgaver af en erfaren kloakmester i Sorø, Slagelse, Næstved, Holbæk og resten af midt- og Vestsjælland!

Der stilles stadig større krav til vores kloakløsninger, både spildevand og regnvand, på grund af klimaændringer og dermed øgede regnmængder, nye nødvendige miljøkrav bl.a. af hensyn til vores grundvand, samt det faktum at vi kobler stadig flere installationer til vores afløbsledninger.

DK Entreprenøren ApS følger godt med i de nyeste tiltag indenfor vores område. Vi råder derfor også kunderne på bedst mulige måde, om løsningen på netop deres opgave.

Der kan være tale om simpel separering, reparation, spuling, kameraundersøgelse, tømning, rensning, minirensanlæg, nedsivnings anlæg, pile anlæg, rodzoneanlæg eller andre løsninger – alt efter behovet hos den enkelte kunde. Vi kører bl.a. i Sorø, Slagelse, Næstved, Holbæk og resten af Sjælland.

Vælg altid en autoriseret kloakmester

Der bliver i dag også stillet større krav til dræn systemer, grundet ændret klima og grundvand. Der er også flere kældre der inddrages til bolig, hvor der ikke kan accepteres for højt fugt indhold. Samtidigt sker der det, at disse opvarmes, med deraf følgende mulighed for kondens udvikling.

Der kan også være tale om for store mængder af overfladevand som ønskes bort ledt.

Moderne LAR-løsninger

Der er også kommet forskellige LAR- løsninger, hvor regnvand stadig kan afledes på egen matrikel, på trods af dårlig jordbund eller høj grundvandsstand, herunder regnvandsbede, faskiner, små havedamme, hvor man samtidig laver det naturskønt og enten får fordampet eller nedsivet regnvandet over et større område. Disse løsninger kan også kombineres med et evt. grønt tag.

Som entreprenør kan vi varetage totalentrepriser.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.